Denmark Funds performance table

help icon
Funds home»domicile»Denmark
fund namesort icon 1 mth 3 mth 12 mth ytd Inception Net assets Return Date
BankInvest Almen Bolig 0% 0% 0% 0% 3% 266M 2015-06-30
BI Stabil 0% -1% -8% 0% 2% 144M 2012-01-31
CRT-BEAR OMXC20 MAR2015 N ETN 0% 0% 0% 0% 0% - -
Danske Invest AlmenBolig Melleml Obl 0% -1% 0% -1% 0% 276M 2015-06-30
Danske Invest Eng Kommuner Eup Obl -1% -2% 0% -1% 0% 118M 2015-06-30
Danske Invest Eng PP Pens Aktieallok. I -5% -4% 21% 9% 21% 598M 2015-06-30
Danske Invest Engros Aktier 2% 1% 13% 11% 9% 309M 2013-10-31
Danske Invest Engros Gl Eq Sol, kl NOK W 1% 0% 0% 0% 3% 4295M 2013-10-31
Danske Invest Engros Gl Eq Sol, kl SEK W 3% 0% 0% 0% 1% 4295M 2013-10-31
Danske Invest Engros Global Eq. Solution 2% 1% 13% 11% 6% 4295M 2013-10-31
Danske Invest Engros Global Restricted 3% 6% 15% 15% 9% 482M 2013-11-30
Danske Invest Engros Kommuner 4 0% -1% 0% -1% 0% 889M 2015-06-30
Danske Invest Engros US High Yield Bonds -1% 0% -3% 2% 7% 2757M 2015-06-30
Danske Invest Engros USA 2% 1% 21% 21% 14% 2767M 2013-10-31
Danske Invest Horisont Rente Pluss I 0% 0% 2% 1% 4% - 2015-06-30
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon I 0% 0% 2% 1% 3% 342M 2015-06-30
HP Hedge 0% 3% 15% 1% 11% 675M 2014-02-28
HP Korte Danske Obligationer Engros 0% -1% 0% 0% 3% 1591M 2015-06-30
Investin Prof. Danske Fokus Aktier II -4% 2% 33% 26% 20% 33M 2015-06-30
Jyske Invest Engros EM Aktier (u.afv.) -3% 0% 29% 22% 0% 11M 2015-06-30
Jyske Invest Engros EM Bonds -1% 0% 0% 1% 0% 568M 2015-06-30
Jyske Invest Engros Fjernøsten 4% 1% 0% 13% 0% - 2012-07-31
Jyske Invest Engros Obl (A. 27) (u.afv.) -1% -3% 0% -2% 0% - 2015-06-30
Jyske Invest Hedge Markedsneutral Aktier 0% 0% 2% 2% 0% 154M 2012-05-31
Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obl. 0% 1% -7% -6% -25% 154M 2012-05-31
Jyske Invest Hedge Valuta 0% 0% 6% 1% 2% 32M 2012-05-31
KAB / Lejerbo Invest Obl. 1 Lejerbo 0% 0% 0% 0% 3% 533M 2015-06-30
KAB / Lejerbo Invest Obl. 2 Lejerbo 0% -1% 0% 0% 2% 363M 2015-06-30
KAB / Lejerbo Invest Obl. 3 Lejerbo 0% 0% 0% 0% 2% 369M 2015-06-30
KAB / Lejerbo Invest Obl. 4 Lejerbo 0% 0% 0% 0% 1% 385M 2015-06-30

All our data is licensed from Morningstar UK Ltd. Important legal information