Denmark Funds performance table

help icon
Funds home»domicile»Denmark
fund namesort icon 1 mth 3 mth 12 mth ytd Inception Net assets Return Date
BankInvest Almen Bolig 0% 0% 2% 1% 3% 269M 2014-08-31
BI Stabil 0% -1% -8% 0% 2% 144M 2012-01-31
CRT-BEAR OMXC20 MAR2015 N ETN 0% 0% 0% 0% 0% - -
Danske Inv PP Pension Aktieallok.fond I 2% 4% 25% 14% 21% 485M 2014-08-31
Danske Invest AlmenBolig Melleml Obl 0% 0% 3% 2% 0% 267M 2014-08-31
Danske Invest Eng Kommuner Eup Obl 0% 1% 6% 4% 0% 112M 2014-08-31
Danske Invest Engros Aktier 2% 1% 13% 11% 9% 309M 2013-10-31
Danske Invest Engros Gl Eq Sol, kl NOK W 1% 0% 0% 0% 3% 4295M 2013-10-31
Danske Invest Engros Gl Eq Sol, kl SEK W 3% 0% 0% 0% 1% 4295M 2013-10-31
Danske Invest Engros Global Eq. Solution 2% 1% 13% 11% 6% 4295M 2013-10-31
Danske Invest Engros Global Restricted 3% 6% 15% 15% 9% 482M 2013-11-30
Danske Invest Engros Kommuner 4 0% 1% 4% 3% 0% 955M 2014-08-31
Danske Invest Engros USA 2% 1% 21% 21% 14% 2767M 2013-10-31
Danske Invest Horisont Rente Pluss I 0% 1% 0% 4% 5% - 2014-08-31
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon I 0% 1% 0% 3% 4% 410M 2014-08-31
HP Hedge 0% 3% 15% 1% 11% 675M 2014-02-28
HP Korte Danske Obligationer Engros 0% 0% 3% 1% 4% 1582M 2014-08-31
Investin Prof. Danske Fokus Aktier II 1% 2% 36% 17% 17% 31M 2014-08-31
Jyske Invest Engros EM Aktier 4% 10% 20% 15% 0% 531M 2014-08-31
Jyske Invest Engros EM Bonds 0% 1% 13% 9% 0% 577M 2014-08-31
Jyske Invest Engros Fjernøsten 4% 1% 0% 13% 0% - 2012-07-31
Jyske Invest Engros Obl (Afd. 27) 1% 2% 9% 7% 0% - 2014-08-31
Jyske Invest Hedge Markedsneutral Aktier 0% 0% 2% 2% 0% 154M 2012-05-31
Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obl. 0% 1% -7% -6% -25% 154M 2012-05-31
Jyske Invest Hedge Valuta 0% 0% 6% 1% 2% 32M 2012-05-31
KAB / Lejerbo Invest Obl. 1 Lejerbo 0% 0% 3% 2% 3% 535M 2014-08-31
KAB / Lejerbo Invest Obl. 2 Lejerbo 0% 0% 2% 1% 2% 264M 2014-08-31
KAB / Lejerbo Invest Obl. 3 Lejerbo 0% 0% 3% 2% 3% 271M 2014-08-31
KAB / Lejerbo Invest Obl. 4 Lejerbo 0% 0% 3% 2% 2% 285M 2014-08-31
KAB / Lejerbo Invest Obligationer 1 KAB 0% 0% 4% 3% 0% 654M 2014-08-31

All our data is licensed from Morningstar UK Ltd. Important legal information